Fyra år – inget har hänt

STOCKHOLM 20100924 - 
En domarklubba ligger på en lagbok i Stockholms tingsrätt 
Foto: Jessica Gow / SCANPIX / Kod 10170STOCKHOLM 20100924 - En domarklubba ligger på en lagbok i Stockholms tingsrätt Foto: Jessica Gow / SCANPIX / Kod 10170

För fyra år sen skrev jag ett långt brev till justitieutskottet i Riksdagen gällande ett i svensk media ouppmärksammat våldtäktsmål mot en 12-årig flicka. Svaren jag fick var inte helt inspirerande, och nu, fyra år senare, har ännu en 12-årig flicka utsatts för samma hemskhet; och med samma reaktion från samhället.

Fallen ifråga är också ganska lika; och båda visar hur ofantligt trasigt det svenska rättssystemet är. Signalerna som skickades ut för fyra år sen är att det inte är en stor grej att våldta 12-åriga flickor. Signalerna som skickas ut i dag (händelsen inträffade i november 2014, domen kom i år) är att det inte är en stor grej att våldta 12-åriga flickor. Tydligen är det ett sånt samhälle vi vill ha, i alla fall enligt våra politiker.

Det aktuella fallet kan ni läsa om här och här, om så önskas. Märk väl också att åklagaren verkar tämligen nöjd med en påföljd på 180 timmars samhällstjänst för brottsrubriceringen “våldtäkt av barn”. Jag tror att detta går stick i stäv med samhället som stort, som nog inte hade ansett något mindre än fängelse för ett brott av denna kaliber. Vem bryr sig om gärningsmannen är ung? Han är över 15, han är straffmyndig! Straffa honom!

Så tillbaka till mitt brev för fyra år sen. Vad skrev jag? Jag publicerade det aldrig, ej heller svaren. Det var svårt att komma till någon slutsats, kände jag då. Men jag publicerar dem här nedan, så får den som vill läsa. Slutsatsen jag borde dragit för fyra år sen är så klart, med facit i hand, följande: politikerna skiter i folket.

Hej,

Detta mail skickas till Justitiedepartementsrepresentanter [sic] för alla åtta riksdagspartier.

Jag heter Daniel Warsén och är en 27-årig student och frilansjournalist från Stockholm.

Anledningen till att jag skriver det här brevet är att jag är orolig. Jag är orolig för min familjs, mina kamraters och min egen säkerhet i Sverige. Det känns inte längre som om jag kan lita på att vårt rättssystem kommer att finnas där för oss om något skulle inträffa.

Under en lång tid har jag läst om fall efter fall där grova våldsbrott bestraffats väldigt milt. Nu tänkte jag att det var dags att göra något konstruktivt av oron, varför jag bestämde mig för att det bästa vore att be våra beslutsfattare om förklaringar kring hur våra lagar är utformade, och huruvida milda domar för grova brott är medvetet eller inte.

Som exempel tar jag mål B 4409-11 från Solna tingsrätt. Jag hade kunnat ta ett annat, men detta är en väldigt färsk dom som också väldigt tydligt visar det jag är fundersam över. Jag ville också ta ett fall som inte uppmärksammats i media, som till exempel rattfylleristen som körde ihjäl en 2-årig flicka (där domen också var väldigt mild). Ni får jättegärna själva begära ut domen från tingsrätten, alternativt kan jag skicka den som bilaga.

Målet handlar om tre killar från Turkiet, 16, 18 och 19 år gamla, som misstänktes för grov våldtäkt mot barn (flickorna ifråga är 12 respektive 13 år) och grovt sexuellt utnyttjande av barn. Det här är brott som jag misstänker att många människor anser är extremt grova.

Tingsrätten valde att gå på flickornas linje i stort, och dömde två av killarna (bevisningen är tämligen solid, även om allt inte är helt vattentätt, om man läser i domen).

16-åringen dömdes för våldtäkt mot barn (observera att tingsrätten inte ansåg att den var grov, vilket var ursprungsrubriceringen) till villkorlig dom, 130 timmars samhällstjänst samt 75 000 kronor i böter.

18-åringen dömdes för sexuellt utnyttjande av barn till villkorlig dom och 140 timmars samhälltjänst.

19-åringen friades helt.

Ingen av dem utvisades heller, trots att de är utländska medborgare och just dömts för grova brott.

Läser man resonemangen kring straffen listas den ena ”rabatten” efter den andra, tills det till slut knappt finns något straff kvar.

Signalerna som tingsrätten skickar till mig som medborgare, i och med den här domen är följande:

”Att våldta en 12-årig flicka är ingen stor grej. Det är inte speciellt allvarligt, och behöver inte bestraffas särskilt hårt.”

Jag börjar ju undra om saker verkligen står rätt till. Observera att fallet jag tar upp här endast är ett exempel för att peka på vad jag anser inte känns rätt – det finns många fler.

Det jag vill fråga er, som representanter för Sveriges riksdag och de som utformar vår demokrati och våra lagar, är följande:

  • Är villkorlig dom, 130 timmars samhällstjänst samt böter ett rimligt straff för att våldta en 12-årig flicka? Om inte, vad vore rimligt?
  • Anser ni att våldtäkt mot barn är ett grovt brott?
  • Ska ålder spela in till den grad det gör i dag, om brottet är grovt nog (tingsrätten tar hänsyn till ålder ända till 21 år)? I Sverige blir man i dag straffmyndig vid 15 års ålder – vad spelar denna gräns för roll om 15-åringar ändå inte kan dömas till ordentliga straff?
  • Bör utländska medborgare som begår grova brott utvisas ur landet? Om ja, varför? Om nej, varför inte?

Jag tycker att Sverige är ett land som har mycket att vara stolt över, och vi svenskar ska också vara stolta över att ha privilegiet att leva i ett så fantastiskt land. Vårt fria, öppna och demokratiska samhälle är värt att försvara och bevara med alla medel. Det oroar mig därför att Sverige inte längre verkar kapabelt att skydda sina medborgare.

Jag ser fram emot era svar, och hoppas att ni kan stilla min oro och försäkra mig om att riksdagen och dess förtroendevalda jobbar för mitt, min familjs, mina vänners och alla medborgares bästa i alla lägen.

Brevet skickades som nämnt till samtliga åtta riksdagspartier (SD hade i det här läget suttit i Riksdagen i ungefär ett år). Det var klantigt av mig att skriva departement istället för utskott, för övrigt. Låt oss säga det var ett misstag gjort i stridens hetta. Av åtta personer tyckte fyra att de kunde behaga svara en medborgare.

Så till svaren. Först ut, Centerpartiets Johan Linander. Värt att nämna är att han faktiskt bemödade sig att resonera och förklara en smula, och också svarade samma dag.

Hej, det framgår inte av ditt mejl om domen har vunnit laga kraft och därför är jag försiktig med att uttala mig om ett enskilt fall.

Generellt har straffen skärpts de senaste åren, särskilt för grova våldsbrott. Så att straffen skulle bli mildare stämmer inte. Just nu håller vi också på att se över sexualbrotten och skärpningar kommer att ske under 2012.

När det gäller barn som begår brott, alla under 18 år är barn enligt FN:s barnkonvention, så ska de inte dömas till fängelse utan till särskilt ungdomsvård. Men även där sitter de inlåsta på ett sätt som liknar ett fängelse.

Våldtäkt mot barn har en straffskala på 2-6 års fängelse och sexuellt utnyttjande av barn har en straffskala med fängelse i upp till fyra år. Det är mycket allvarliga brott.

Vad gäller hur unga kriminella ska bedömas så har vi uppe den frågan i Påföljdsutredningen där jag är ledamot i den politiska referensgruppen. Min åsikt är att den som är myndig ska dömas som en vuxen.

Huvudregeln är att den som är utländsk medborgare (och inte svensk medborgare, kan ha dubbelt medborgarskap) ska utvisas om han eller hon begår brott. Men det finns rimliga undantag. Exempelvis kan inte ett barn utvisas från Sverige om föräldrarna bor här.

Mvh Johan Linander

Men vänta nu; 2-6 års fängelse för våldtäkt mot barn? Automatisk utvisning för utlänningar som begår brott? Det låter inte som något vi tillämpar här, framförallt inte om vi tar i aktning det faktiska fallet detta handlar om. Nu kommer vi in på den svenska juridikens största problem – straffrabatterna. Den som läser domen ifråga kan se att männen ifråga har fått rabattering för alla möjliga saker. Ålder, social status, utländsk härkomst(!), skostorlek (okej, kanske inte)…det är bisarrt. Som grädde på detta gullemos ska dessutom brottslingar komma ut efter 2/3 av sina straff, för i Sverige är brott inte någon allvarlig sak, och om du döms till x års fängelse kan du ju inte förväntas sitta där i x år. Det vore ju helknasigt.

Oavsett Johan Linanders personliga åsikter att myndiga ska dömas som vuxna, verkar dessvärre straffmyndig och myndig inte betyda samma sak i juridiska sammanhang. Om straffmyndighetsåldern inte ska betyda något kan vi lika gärna ta bort den.

Nu, Caroline Szyber från KD.

Hej,
vi gör en utredning nu om straffen, Påföljsutredningen. Det gäller att man inte ser ett brott eller straff utan att man sätter in dem i ett större sammanhang samt att vi ändå är öppna för utveckling av vårt system om det inte funkar. Dock kan jag säga redan nu att utvisning av kriminella inte berörs där och den frågan kommer inte komma upp.
Likaså ska åldern spela roll men som Göran Hägglund var tydligt med i Almedalen, alla brott ska utredas.

vänligen
caroline

Caroline har tydligen gått politikerskolan väl (även om det här med små och stora bokstäver verkar lite knepigt). Bara ett fåtal rader, men också totalt intetsägande. Förutom det faktum att utvisningsfrågan inte berörs. Men enligt Johan ovan var detta redan huvudregeln? Caroline kanske blandat ihop huvudregler med hur saker faktiskt tillämpas; jag hade inte klandrat henne i dagens Sverige.

Slutligen, “alla brott ska utredas”. Well, no shit?

Johan Pehrson från Folkpartiets tur. Kan han kanske skina lite ljus på detta?

Hej!

Tack för ditt brev. Det begås tyvärr sexualbrott o i Sverige. Också mot barn. Är gärningsmannen underårig själv eller även yngre en 21 år ska domstolen ta fram omständigheter som talar för en mildare bedömning.

Vad gäller utvisning är det min uppfattning att detta alltid skall prövas av domstol – ex officio – om gärningsmannen är över 18 år.  Det betyder inte att det automatiskt skulle bli fallet i målet B 4409-11 vid Solna tingsrätt.

Vi har nyligen skärpt straffen för grova våldsbrott och organiserad brottslighet. När det gäller sexualbrott pågår en översyn som i delar kan innebära en ytterligare skärpt syn.

Folkpartiet är av åsikten att upprepad brottslighet och flerfaldig brottslighet bör innebära en skarpare påföljd än idag.

Mvh
Johan Pehrson

Oh, domstolen ska ta fram omständigheter som talar för mildare bedömning? Som i, de ska hitta på dem om de inte finns, eller gripa efter halmstrån? Jag tror jag fattar vad som händer. Och varför är gränsen 21? Man blir myndig när man är 18 i Sverige! Du får rösta vid 18 års ålder, du får handla på Systembolaget vid 20, men fan om du kan stå till svars för dina handlingar. Så kan vi inte ha det, små stackars 21-åringar kanske tvingas sluta begå brott då.

Och den där översynen som alla tre hittills talat om verkar, med 2015 års facit i hand, inte ha gett något. Jag är nästan lika förvånad som när jag fick tre Triss-vinster i rad. Fast de var ju på 30 kronor styck, så…

Sist ger vi ordet till Kent Ekeroth, SD.

Om du följer SD:s och mitt arbete i riksdagen så vet du att såna straff givetvis inte är ok för oss.

Se själv mina motioner, där jag bla yrkar på obligatorisk utvisning:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1119&iid=00369028728526

mvh,


Kent

Om jag inte hade bitit ihop och lovat mig själv att inte klistra in smileys här hade jag lagt in ett par som himlar med ögonen. Dessutom, vet inte SD att det tydligen redan finns en praxis för obligatorisk utvisning? Kan det vara så att denna praxis helt enkelt inte följs? Åhå. Ding-ding. Jag tyckte för övrigt att Kent kunde utveckla och bad om lite mer, och fick följande:

Hej,

Jo jag tänkte att våra motioner på området säger det mesta om att vi redan agerat i frågan, till skillnad från de andra. Med andra ord, alla sådana brottslingar skulle med våra lagar bli utvisade på livstid.

vänligen.

Kent

Nåja. Han är i alla fall rak på sak.

Och han svarade i alla fall, till skillnad från de rödgröna och Moderaterna. Jag hade länge haft på känn att de rödgröna partierna var längst från folket, och det verkar onekligen stämma.

Slutligen, var är feministerna i de här fallen? Var står kvinnorättskämparna när småflickor utnyttjas, och gärningsmännen inte bestraffas? Var hörs protesterna i stora svenska medier, från våra mäktiga kvälls- och dagstidningsjournalister, att 12-åriga flickor får sina liv förstörda av hemska unga män (företrädelsevis från Mellanöstern, för övrigt, fast det får man ju så klart inte påpeka, för statistik och objektiv information är farligt)? De sitter inne i sina mysiga lägenheter på Söder, slurkande på en latte, gnällande på patriarkatet, får man anta.

För kvotering av inkompetenta kvinnor till styrelser är viktigare än att 12-åriga flickor slipper våldtas, eller åtminstone får upprättelse om så sker.

Jag är inte helt säker på vad jag vill ta med mig av detta. Men vi lever i dag i ett samhälle där våldsbrottslighet de facto inte anses vara något allvarligt av rättsstaten. Om du vill att det fortsätter vara så, fortsätt rösta på de politiker som vill behålla nuvarande trasiga system. Om inte, sluta ge ditt förtroende till människor som inte har ditt bästa i åtanke.

  • Share on Tumblr

Be the first to comment on "Fyra år – inget har hänt"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*